Kinderopvangtoeslag 2020

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief. 

Hoogte kinderopvangtoeslag 2020

De maximum uur prijs (de som van bureau- en opvangtarief) waarover ouders kinderopvangtoeslag ontvangen voor gastouderopvang wordt in 2020 verhoogd van € 6,15 naar € 6,27 per kind per uur.