Kinderopvangtoeslag 2016

Alle huishoudens met kinderopvangtoeslag gaan er in 2016 op vooruit. Controleer uw opgegeven uren!

Meer geld en meer faciliteiten, met die twee maatregelen wil het kabinet werkende ouders (financieel) ontlasten en het eenvoudiger maken om werk en zorg voor kinderen te combineren.
Vanaf 1 januari 2016 trekt het kabinet structureel € 290 miljoen extra uit voor kinderopvangtoeslag.

De hoogte van de toeslag is afhankelijk van uw inkomen. U kunt voor maximaal 230 uren opvang per maand per kind kinderopvangtoeslag ontvangen.
Ouders met een inkomen lager dan € 18.176 krijgen 93% van de kosten voor kinderopvang vergoed. De vergoeding bij het tweede kind en verder is zelfs 94%.
In de inkomensgerelateerde toeslagentabel daalt het percentage voor het eerste kind naar minimaal 23,8% (voor ouders met een jaarinkomen van € 107.115 of meer). De toeslag voor het tweede kind is in dat geval 82,3% (en heeft in de toeslagentabel een minimum van 64%).

Hoeveel u er precies op vooruitgaat, hangt naast uw inkomen af van het gebruik van kinderopvang (aantal kinderen, aantal uren en het type opvang).
De maximumuurtarieven voor kinderopvang worden geïndexeerd. Vanaf 1 januari gelden de volgende maxima:

Voor gastouderopvang bedraagt de uurprijs maximaal € 5,52 (was € 5,48).

Let op!
Check of uw account op MijnOverheid is geactiveerd: berichtgeving over toeslagen gaat vanaf 1 januari 2016 alleen nog digitaal via de Berichtenbox van MijnOverheid.
Het aantal ingevoerde uren kunt u controleren op Toeslagen.nl.

U kunt ook een proefberekening maken op de website van de Belastingdienst.
Ga hiervoor naar: http://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

Uw gastouderbureau kan u helpen bij het aanvragen van toeslagen.