Gastouders zijn betrouwbaar en flexibel

Het Kohnstamm Instituut en het Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek (NCKO) hebben in opdracht van het Ministerie voor SZW onderzoek gedaan naar kenmerken van gastouderopvang in Nederland. Dit geeft een mooi beeld van de Nederlandse gastouder.

Opleiding en ervaring

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste gastouders vrouw zijn (95%) en goed opgeleid: 73% heeft een MBO niveau 3 diploma of hoger. Ruim de helft van de gastouders heeft al minstens vijf jaar ervaring als gastouder. Driekwart van de gastouders heeft zelf kinderen en werkt in de eigen woning.
Tenslotte werkt ongeveer driekwart van alle gastouders parttime en beschouwt 80% van de gastouders het gastouderschap als een vak.

Opvang

Gemiddeld vangen gastouders vier kinderen per week op. De kinderen zijn meestal tussen de 0 en 3 jaar oud (54%) of tussen de 4 en 9 jaar oud (38%). Populaire dagen zijn de maandag, dinsdag en donderdag. Opvang in avond-, weekend- en nachturen komt vrijwel niet voor.

Gastouders zijn betrouwbaar en flexibel

Het contact tussen kinderen en hun gastouder is vaak langlopend: 32% van de kinderen is vier jaar of langer bij dezelfde gastouder, voor kinderen ouder dan 4 jaar is dit zelfs 70%. Ouders kunnen in afstemming met de gastouder gebruik maken van ruime haal- en brengtijden, ook op korte termijn. Vaak wordt gebruik gemaakt van flexibele contracten.

Benieuwd naar de hele inventarisatie? Bekijk hier het rapport.

 

bron: 4kids